Banner

Procesbegeleiding bij organisatieontwikkeling en teamontwikkeling

OrganisatieontwikkelingUitdagingen bij organisatieontwikkeling zijn tot overeenstemming of in beweging  komen, vastlopende discussies ontwarren en energie genereren.

Het wordt steeds duidelijker dat ontwerpmatig en top-down ingerichte veranderprocessen weerstand oproepen. De interesse in meer participatief ingerichte veranderprocessen neemt toe. Hoe geef je zo'n proces van organisatieontwikkeling vorm?


Alle 7-stappenmethoden ten spijt is het maar de vraag of en hoe strak verandering 'gemanaged' moet worden. Veel spannender is de vraag hoe verandering juist omgedraaid kan worden: hoe ideeën en initiatieven van onderaf kunnen worden gestimuleerd door obstakels weg te nemen en ontwikkeling te faciliteren. Co-creatie van verandering, ofwel verandering zonder te 'sleuren'.

Methodieken ter ondersteuning van organisatie ontwikkeling

Er zijn veel verschillende handvatten denkbaar die kunnen helpen om verandering van onderaf te ondersteunen en faciliteren. Dat betekent niet dat management of directie zelf geen verbeterplannen kan hebben. Belangrijker is de vraag hoe de verschillende doelen en wensen bij elkaar te krijgen en de plannen te realiseren. Wij kunnen helpen om een 'vloeiend' proces te realisen. Bovendien beschikken wij over de nodige methodieken zoals:

  • Design thinking voor de ontwikkeling van een gedeelde visie of richting
  • De Verandermonitor, een methodiek die belemmeringen in veranderingsprocessen zichtbaar, bespreekbaar en oplosbaar maakt
  • de Vitaliteitsscan, een instrument dat belemmeringen voor verandering in de interne organisatie zichtbaar, bespreekbaar en oplosbaar maakt.
  • Een methodiek die interactiepatronen tussen verschillende typen denkers in kaart brengt en handvatten geeft voor het omgaan met de spanningen tussen deze typen


Contact

Wij helpen u graag om uw organisatieontwikkeling tot een inspirerend proces voor alle partijen te maken. Neem gerust contact met ons op.