Banner

Onze visie

Wij zien de maatschappij sterk veranderen, en daarmee ook de opgaven waarvoor organisaties en gemeenschappen staan. Nieuwe perspectieven op participatie en een sterker gedeeld eigenaarschap van uitdagingen die voorheen vooral bij overheidsinstanties lagen, vragen nu om andere benaderingen en werkwijzen. Onze overtuiging is dat meervoudige perspectieven en interdisciplinaire samenwerking organisaties en gemeenschappen verder brengen en tot vernieuwing leiden.

Systeemproblemen

Maatschappelijke opgaven worden complexer, het worden systeemproblemen die geen van de betrokkenen alleen kan oplossen. Belanghebbenden hebben elkaar steeds meer nodig en worden steeds meer afhankelijk van kennisdeling en discipline-overstijgende samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan uitdagingen met betrekking tot de transitie naar nieuwe en andere zorg, naar meer burgerinitiatief en eigenaarschap voor maatschappelijke uitdagingen, naar nieuwe verhoudingen in een multiculturele en veelkleurige samenleving of naar een duurzamere maatschappij en duurzaam gedrag. Dit zijn gemeenschappelijke opgaven waar we samen voor staan.

Meerstemmigheid productief maken

Vraagstukken zoals deze kenmerken zich doorgaans door meerstemmigheid. Wij helpen om deze complexiteit hanteerbaar te maken en meerstemmigheid verder te brengen dan een optelsom van opvattingen. We beschikken over verschillende innovatieve en creatieve methoden, instrumenten en werkvormen om samen te werken aan een nieuwe toekomst. Bovendien beschikken wij over kennis en vaardigheden vanuit organisatiecoaching om nieuwe toekomsten te doordenken op wat er procesmatig, in werkprocessen en onderlinge samenwerking, nodig is om tot resultaat te komen.

 

Wendbaarheid ondersteunen via interdisciplinaire samenwerking in dialoog

dialoog Kantelwerkers

Netwerkdenken, discipline-overstijgende aanpakken, transdisciplinaire samenwerking en co-creatie zijn cruciaal voor het ontwikkelen van nieuwe oplossingen, een nieuwe visie of richting.Dat lukt alleen door dialoog te stimuleren tussen mensen in organisaties en met de maatschappij. Wij beschikken over verschillende methodieken om uitdagingen in organisatie-interne communicatie en netwerkcommunicatie zichtbaar te maken en dialoogprocessen te ondersteunen. 

Smiley happy/sad Kantelwerkers

We zien mensen en organisaties regelmatig aanlopen tegen een gebrek aan energie en wendbaar vermogen. Dat hindert succesvolle ontwikkeling. We weten dat dat met de huidige kennis en inzichten anders kan. Wij beschikken over perspectieven die helpen om de uitdagingen in de ontwikkeling van organisaties in kaart te brengen en oplosbaar te maken.

 

gedragsverandering_button                  
            

Hoe effectief een organisatie of netwerk is in discipline overstijgende samenwerking en borgen van innovaties gaat het succes van organisaties in de toekomst steeds meer bepalen. Wij kunnen organisaties helpen om meervoudigheid te benutten, kansen en mogelijkheden voor vernieuwende oplossingen in kaart te brengen en belemmeringen voor het realiseren van verandering te overkomen.

En, ten slotte, is onze overtuiging dat veranderen mensenwerk is. Alleen door te proberen en te doen, fouten te maken en te leren, komen we ergens: 

Perfectie is stagnatie

Contact

Neem gerust contact met ons op om te verkennen wat we voor jouw transitievraag of uitdaging kunnen betekenen.

Voor stichtingen met een grote maatschappelijke opgave maar een klein budget zijn wij graag bereid om eens creatief naar onze uurtarieven te kijken.