Banner

Diensten

Veranderingen in transitieprocessen igaan over mensen en organisaties, en over het vermogen van mensen om hun perspectieven en handelen te veranderen. Ofwel: transities draaien om leren: niet het leren van individuen, maar collectief leren

Hoe wij leren en verandering helpen faciliteren

Wij helpen om leerarrangementen te ontwikkelen die collectief leren en veranderen ondersteunen. We boren daarbij de impliciete kennis en energie die in de organisatie aanwezig is, aan. Ook kunnen we helpen bij het in lijn brengen van werkprocessen met de beoogde doelen. We putten uit meerdere werkvormen die hierbij ondersteunend kunnen werken. Op basis van uw vraag en situatieschets bepalen we in overleg een passende aanpak en werkwijze.

De werkvormen die wij hanteren zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek naar de effectiviteit en toepassingsmogelijkheden er van. Ze vergemakkelijken de realisatie van transities omdat ze de verschillende perspectieven benutten die in de organisatie aanwezig zijn, omdat ze meerstemmigheid hanteerbaar kunnen helpen maken en verbinding kunnen helpen maken met de organisatiedoelen.

Op verzoek verzorgen we trainingen over onze aanpak en de werkvormen die wij hanteren.

Werkvormen voor verandering waar wij uit putten in begeleidingstrajecten

De werkvormen waar wij uit putten zijn onder andere: 

actieonderzoek zoekconferentie appreciative inquiry systemische organisatiecoaching world cafe

Actieonderzoek

Een vorm van onderzoeken van een probleem of uitdaging waarbij ook meteen wordt gewerkt aan verandering

Zoekconferentie

Een werkvorm die helpt om veranderingen te realiseren, beperkende assumpties doorbreken en innovatief leren te ondersteunen

Appreciative Inquiry

Samen vanuit een waarderend perspectief gedeelde toekomstperspectieven ontwikkelen

Systemische organisatiecoaching

Typische organisatiepatronen herkennen en veranderen met gebruikmaking van de systeemtheorie

World cafe

Een speelse manier om grote groepen mensen te laten praten en oplossingen te ontwikkelen over zaken die er echt toe doen.

 

 

Dialoog en co-creatie

design thinking

narratieve coaching rode draad in veranderproblematiek

open space

Dialoog

Laat alle perspectieven op een uitdaging of ideeen voor oplossingen naar voren komen in een interactief proces.

Design thinking

Ontwerp samen een nieuwe visie, nieuwe werkwijze of nieuwe dienst in een co-creatief proces.

Narratieve coaching

Vind de rode draad in veranderproblematiek met een integrale bril en een serie richtinggevende vragen

Open space

In een open space onderzoekt een grote groep mensen samen een bepaald onderwerp zonder daarbij gebruik te maken van een strakke structuur.