Banner

Mensen handelen veelal automatisch op basis van mentale modellen

Mensen handelen veelal automatisch op basis van mentale modellen

We veronderstellen vaak dat mensen bewust handelen en bewust beslissingen nemen, maar steeds meer cognitief neuropsychologen beweren dat slechts een heel klein gedeelte van ons gedrag en van de beslissingen die wij maken bewust en rationeel is. Ze hebben het dan over ongeveer 5 tot 10 procent. De rest zou geautomatiseerd gedrag zijn.

Mensen handelen op basis van mentale modellen. Dat zijn modellen die mensen op basis van ervaringen hebben ontwikkeld van hoe de wereld werkt en hoe ze op bepaalde situaties moeten reageren. Het zijn brillen die bepalen wat we zien en doen. We hebben ze nodig om snel te kunnen reageren en ons door de complexe wereld te bewegen (Brysbaert, 2006). Als we ons in het verkeer bewegen, zorgt ons mentale model ervoor dat we geautomatiseerd kunnen handelen. 'We gaan er bijvoorbeeld van uit dat mensen bewust handelen in het verkeer maar dat is niet per definitie zo. Als een weggebruiker zich in het verkeer begeeft, wordt een bijbehorend mentaal model geactiveerd. Het brein kan eenvoudigweg niet alles registeren. Als we dat wel zouden moeten doen, dan zouden we al gauw overbelast raken. In plaats daarvan maken we snapshots van de omgeving. Weggebruikers registreren vooral de informatie die ze verwachten en die past in het model.' Je hoort en ziet slechts selectief en handelt soms bewust, en vaak op basis van routine.

Wij analyseerden ongevallen bij spoorwegovergangen op basis van ongevalsbeschrijvingen. Tijdens onze analyse van ongevallen viel op dat het moeilijk was om een ongeval aan één specifieke categorie toe te delen. Er speelden vaak meerdere factoren tegelijkertijd een rol. Het Zwitserse kaasmodel van de Engelse psycholoog Reason helpt met deze ongevalsituaties om te gaan. Het uitgangspunt van dit model is dat er bij ongevallen sprake is van cumulatieve effecten van verschillende factoren. Een ongeval gebeurt pas als er zich in verschillende factoren gelijktijdig een zwakke plek bevindt, als de gaten in de Zwitserse kaas. Dan heb je het niet alleen over het gedrag van de weggebruiker maar ook over 'hardere' factoren zoals een weginfrastructuur die moeilijk zicht geeft op de spoorweg overgang. 

Interview over veiligheidsrisico's, menselijk handelen en gedragsverandering. Gepubliceerd in het blad Overweg, januari/februari 2013.

Lees meer in het interview.