Banner

Het verandervermogen van organisaties

Het verandervermogen van organisaties

Ingrijpende organisatieveranderingen zijn vaak complex en veel organisaties slagen er niet in de uitkomsten te behalen die zij nastreven. Het in kaart brengen van het veranderingsvermogen van organisaties en op grond daarvan plegen van interventies in veranderingsprocessen kunnen positief bijdragen aan het verloop en de afronding van veranderingsprocessen. Dit onderzoek naar veranderingsprocessen wijst uit dat er in het verandervermogen van organisaties verschillende configuraties te herkennen zijn. In dit artikel worden de gevonden configuraties uiteengezet en toegelicht, wordt de betekenis van deze bevindingen besproken en wordt aandacht gegeven aan het belang van terugkoppeling van onderzoeksresultaten aan organisaties in verandering.

Auteurs: Renate Werkman, Jaap Boonstra en Kilian Bennebroek Gravenhorst (2001)

Lees artikel

Meer informatie over de Verandermonitor, onze methodiek om verandervermogen van organisaties in kaart te brengen.