Banner

Vicieuze cirkels in het handelen van managers

Vicieuze cirkels in het handelen van managers

Vicieuze cirkels, interactiepatronen en neerwaartse spiralen in organisaties hebben, in tegenstelling tot een dominante opvatting, niet alleen of vooral te maken met het handelen van managers maar vooral met een beperkt perspectief en te smalle interventies in de probleemsituatie. De bredere context waarin handelen plaatsvindt, bevestigt en versterkt het probleem maar biedt ook handvatten voor een oplossing. In dit artikel draag ik een effectiever interventieperspectief aan.

Auteur: Renate Werkman

Jaar van publicatie: 2011

Download artikel