Banner

Sociale wijkteams onder druk: een veranderkundig perspectief

Sociale wijkteams onder druk: een veranderkundig perspectief

Sinds 1 januari 2015 zijn de taken op het gebied van zorg, jeugd en werk en voor de ondersteuning en verzorging bij deze taken overgeheveld van het Rijk naar gemeenten. Integrale sociale wijkteams zijn het paradepaardje van het nieuwe stelsel. Maar de wijkteams komen van verschillende kanten steeds meer onder druk te staan en dat kan leiden tot spanningen en conflict, terwijl de aandacht eigenlijk uit zou moeten gaan naar de co-constructie van een gedeelde aanpak, werkwijze en identiteit van de teams. Waar zitten de valkuilen en hoe kan een veranderkundig perspectief helpen?

Artikel Sociale Wijkteams onder druk.

Steekwoorden: sociale wijkteams, implementatie wijkteams, wmo, transitie, gemeenten, zorginstellingen, conflict, teamidentiteit, zorg in de wijk

Auteur: Renate Werkman.

Tijdschrift: Tijdschrift Conflicthantering.