Banner

De kloof tussen 'praten over doen' en 'doen' : verklaringen en handelingsmogelijkheden vanuit veranderkundig, systeemtheoretisch en conversatietheoretisch perspectief

De kloof tussen 'praten over doen' en 'doen' : verklaringen en handelingsmogelijkheden vanuit veranderkundig, systeemtheoretisch en conversatietheoretisch perspectief

De vraag hoe verandering in organisaties te realiseren, blijft een lastige opgave. Goede plannen laten zich kennelijk moeilijk omzetten naar praktijk. In dit artikel kijkt de auteur
vanuit drie theoretische brillen - het veranderkundige, systeemtheoretische en conversatietheoretische perspectief - naar deze kloof tussen praten over doen en écht doen.
Zij beschrijft waarom het zo moeilijk is deze kloof te overbruggen en welke handelingsmogelijkheden veranderaars hebben om het verschil te maken. Ten slotte gaat zij in op twee diepere vragen bij praten over doen, waar de drie perspectieven onvoldoende
antwoord op lijken te hebben.
 

Download artikel praten over doen