Banner

Gebiedscommunicatie als Cocreatie

Gebiedscommunicatie als Cocreatie

Dit boekje uit de serie Communicatiedossiers van Kluwer gaat over communiceren in gebiedsprocessen. Gebiedsprocessen draaien om de ontwikkeling en inrichting van de omgeving waar mensen wonen, recreeren en werken. Er is een transitie gaande in het denken over gebiedsprocessen. Deze transitie heeft gevolgen voor manieren en methoden van gebiedscommunicatie. Gebiedscommunicatie zien we breed als communiceren over en in gebiedsprocessen met de verschillende belanghebbende partijen. Gebiedscommunicatie beweegt van sturen naar samen ontwikkelen, van een focus op de inhoud naar een focus op het proces en van planmatig en eenzijdig handelen naar nieuwe vormen van samenwerking. Daardoor komt de opgave voor communicatieprofessionals steeds meer te liggen op facilitatie, procesbegeleiding en deelname in het creeren van gedeelde oplossingen met belanghebbenden in het gebied: cocreatie. Deze transitie is lastig en brengt spanningen en dilemma's met zich mee. In dit boek behandelen we, aan de hand van concrete casussen, valkuilen in de verschillende fasen van gebiedsprocessen en benoemen we oplossingsrichtingen. Met valkuilen bedoelen we vaak op zich zinvolle methoden die op het verkeerde moment of in de verkeerde context worden toegepast.

Auteurs: Renate Werkman en Dorien Brunt, 2011

Lees hier een blog over het boekje gebiedscommunicatie als co-creatie.