Banner

Omgaan met 'gedoe' in actieonderzoek

Omgaan met 'gedoe' in actieonderzoek

Actieonderzoek is een mooi alternatief voor onderzoekende adviseurs of adviserende onderzoekers die niet alleen organisatievraagstukken willen analyseren, maar ook willen bijdragen aan leren en verbetering. Ondanks de aantrekkingskracht van deze onderzoeksmethode, wijst de praktijk vaak uit dat actieonderzoek niet altijd even gemakkelijk is. Actieonderzoekers krijgen weleens te maken met 'gedoe'. In dit hoofdstuk beschrijven we wat actieonderzoek is, welke aannames aan actieonderzoek ten grondslag liggen en hoe het werkt. Vervolgens beschrijven we aan de hand van 2 cases een aantal belemmeringen waarmee de actieonderzoeker geconfronteerd kan worden zoals wisselingen in opdrachtgeverschap, werk- en tijdsdruk en een gevoel van 'pottenkijkers' onder de beoogde deelnemers. We besluiten met een serie nieuwe aannames bedoeld om 'gedoe' in actieonderzoek te minimaliseren.

Lees artikel