Banner

Proefschrift organisatieverandering: Werelden van Verschil

Proefschrift organisatieverandering: Werelden van Verschil

Het proefschrift Werelden van Verschil laat zien dat een kleine 20 procent van de organisaties succesvoller is in veranderen dan andere organisaties. Het proefschrift beschrijft waarom dat zo is en wat deze organisaties anders doen. Het proefschrift laat ook zien dat iedereen een ander perspectief nahoudt op veranderingen. Met zulke perspectiefverschillen wordt vervolgens regelmatig geworsteld. Het proefschrift bestaat uit twee delen:

Deel I toont middels kwantitatief onderzoek onder honderden Nederlandse organisaties in verandering hoe deze organisaties veranderingen aanvliegen, hoe succesvol ze daarin zijn en welke rol hun veranderaanpak daarbij speelt. Vragenlijstonderzoek met de Verandermonitor laat zien dat verandermanagers en medewerkers heel verschillend kijken naar veranderprocessen. Hun perspectieven conflicteren vaak.

Deel II is een verdieping van het eerste deel. Een serie van diepgaande casestudies middels actieonderzoek laat zien waarom er zulke grote perspectiefverschillen zijn tussen managers en medewerkers en welke gevolgen die verschillen kunnen hebben. Wanneer er geen of ineffectieve aandacht aan perspectiefverschillen wordt gegeven kunnen veranderprocessen vastlopen in contraproductieve ingesleten interactiepatronen. Het proefschrift laat verschillende van deze patronen de revue passeren en biedt aanbevelingen en handvatten voor een effectieve sturing van veranderprocessen.

Auteur: Renate Werkman

Promotor: prof. dr. Jaap J. Boonstra

Promotiedatum: 9 februari 2006

Hier kun je het proefschrift gratis downloaden. Natuurlijk ben ik erg benieuwd naar je bevindingen en feedback na het lezen. Daarom hoor ik graag je reactie.

Vriendelijke groet,

Renate Werkman.