Banner

De Verandermonitor: onderzoek bij organisatieverandering

OrganisatieveranderingLopen veranderingen in uw organisatie wat stroperig en wilt u weten waarom dat zo is? Hindert de 'waan van de dag' de voortgang en heeft u handvatten nodig voor verbetering? Hoort u wat kritische geluiden en wilt u het hele verhaal horen? Vaak hebben zulke geluiden te maken met de onzichtbare onderstroom van betekenissen die mensen geven aan de veranderingen en de aanpak.

De verandermonitor maakt voor u snel en nauwkeurig zichtbaar wat er goed gaat en waar de knelpunten liggen tijdens een lopend veranderingsproces. Dat is input om te bepalen wat nodig is voor verbetering, voor versterking van het vervolg en om het gewenste resultaat te behalen. De verandermonitor is ontwikkeld aan de Universiteit van Amsterdam door Dr. Renate Werkman en Dr. Kilian Bennebroek Gravenhorst in hun proefschriften. De methodiek bestaat uit een vragenlijst over organisatieverandering en een survey feedback systematiek. De methodiek is uitgebreid getest in verschillende (non)profit en overheidsorganisaties op zijn bruikbaarheid om veranderingsprocessen effectiever te maken. Inmiddels werken meerdere gelicentieerde consultants met de methodiek.

Download de gratis Brochure verandermonitor met informatie over de achtergronden en toepassingsmogelijkheden van de verandermonitor. Lees hier hoe in een politieorganisatie de verandermonitor heeft geholpen om weerstand tegen verandering op te lossen.

Onderzoeksmethode Verandermonitor

We starten altijd door de uitgangspunten en werkwijze van de verandermonitor goed door te spreken en we maken samen een actieplan. Samen met een aantal mensen uit de organisatie scherpen we de vragen aan en maken ze op maat voor uw organisatie. Het onderzoek zelf wordt in principe online uitgevoerd zodat de verwerking van de resultaten snel gaat en u ook snel resultaten krijgt. Na verwerking van de resultaten bespreken we de resultaten voor met de opdrachtgever en maken we een plan voor terugkoppeling in de organisatie. De terugkoppeling eindigt met een actieplan. Zo'n plan zorgt voor het omzetten van ideeën in resultaten en helpt om de gewenste verandering te realiseren.

Meer informatie over de Verandermonitor

Wij helpen u graag bij het vormgeven van een op maat proces. Een definitieve aanpak kan in samenwerking worden uitgewerkt, al naar gelang uw specifieke wensen en eisen. Wilt u meer informatie? Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.