Rustig aan, want we hebben haast!

Rustig aan, want we hebben haast!


Het adagium 'beter, goedkoper en sneller,' is in veel organisaties en bij veel projecten de praktijk van alledag. Dit brengt vaak een behoorlijke drukte en hectiek tussen allerlei mensen met zich mee: er moet worden afgestemd en tot overeenstemming gekomen, informatie worden gedeeld, actie worden ondernomen… In dat proces gaan vaak allerlei dingen mis: er ontstaat miscommunicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, spraakverwarring en overdrachtsproblematiek tussen afdelingen of medewerkers onderling in de keten, onverwachte en onvoorziene gebeurtenissen schoppen planningen in de war, …

Gek genoeg nemen betrokkenen deze hectiek van alledag en de tegenvallers die er het gevolg van zijn, vaak massaal voor vanzelfsprekend: zij zien 'gewoon doorgaan' als de meest rationele en logische keuze. Drie dominante, maar foute veronderstellingen liggen ten grondslag aan deze aanname:
1. Er gaat nu eenmaal per definitie van alles mis in de onderlinge samenwerking en uitwisseling
2. Daar kun je beter niet te lang bij stil blijven staan: we hebben immers haast! Dus moeten er snel knopen worden doorgehakt en beslissingen worden genomen.
3. Praatjes vullen geen gaatjes: praten over dergelijk 'gedoe' kost tijd en lost niets op. Niet lullen maar poetsen!

Bovendien weten betrokkenen vaak niet hoe ze effectief met 'gedoe' moeten omgaan. En dus nemen zij het voor lief en gaan gewoon door. De gevolgen zijn vaak groot: als de oorzaken van tegenvallers niet worden verkend en 'gedoe' niet wordt opgelost, resulteert dat in fouten, grote overschrijdingen in tijd en budget en beloften die niet worden niet waargemaakt. (plaatje dat verwijst naar de voorbeelden van de grote, uit de klauwen gelopen ICT-projecten van de overheid en in de zorg).

Titel: Interactiepatroon 'gewoon doorzetten in de hectiek van alledag'

plaatje van patroon invoegen: interpersoonlijke hectiek van alledag die om uitwisseling vraagt - miscommunicatie, misverstanden, overdrachtsproblemen, verwarring - assumpties: praten is zinloos, niet te lang bij stil blijven staan, knopen doorhakken, doorgaan - sluimerende problemen worden niet opgelost  - meer hectiek, project dreigt te ontsporen - etc.

Patronen doorbreken

Het probleem bij het patroon 'gewoon doorzetten in de hectiek van alledag' is dus dat projectmanagers en -medewerkers de overtuiging hebben dat te lang stilstaan bij zaken als miscommunicatie, verwarring of overdrachtsproblematiek bij tegenvallers niet helpt. Als gevolg kiezen zij bij stagnatie of hobbels in het proces voor 'snel knopen doorhakken' en 'doorgaan'. Dat is dweilen met de kraan open, want de uiteindelijke oorzaak van projectfalen blijft bestaan. Lessons learned-documenten en -sessies ondersteunen niet omdat daarin niet de interactiepatronen worden geanalyseerd en veranderd die tot de tegenvallers hebben geleid. De werkelijke problematiek wordt niet opgelost en blijft het project (en de daaropvolgende!) frustreren.

De eerste stap naar projectsucces is om de foutieve veronderstelling dat vraagstukken in de onderlinge interactie en uitwisseling niet te veranderen of om te buigen zijn, naar het rijk der fabelen te verwijzen en het patroon 'gewoon doorzetten in de hectiek van alledag' te doorbreken. Vervolgens is de uitdaging om in de hectiek van alledag de rust te nemen om interactiepatronen die hebben geleid tot de stagnaties te onderzoeken en de aangrijpingspunten voor verandering te identificeren.