Banner

Theorie U: leiding vanuit de toekomst die zich aandient

Theorie U: leiding vanuit de toekomst die zich aandient

Otto Scharmers boek Theorie U is een must voor iedereen die wil begrijpen hoe menselijk gedrag en ingesleten manieren van denken en handelen aan de basis liggen van de grote problemen van deze tijd. Maar vooral biedt het boek handvatten aan degenen die op een andere manier de complexiteit van nu te lijf willen gaan, en een zodanige bijdrage willen leveren aan onze maatschappij die de maatschappij ook echt nodig heeft.

Succesvolle en vernieuwende leiders voelen de toekomst aan, stemmen zich met volle aandacht en aanwezigheid af op die toekomst en geven hem mede vorm. Maar dat lukt alleen hen die in staat zijn om zich los te maken van de dominante opvattingen, praktijken, rollen en identiteiten. Het vraagt om het loslaten van oordelen en om een nieuwe manier van luisteren naar de geluiden om je heen. En om nieuwe manieren van handelen en omgaan met problemen en uitdagingen.

Dat lukt niet zonder eerst inzicht te krijgen in je authentieke zelf, de persoon die je bent en wilt zijn. Van daaruit probeer je je gewoontedenken onder ogen te zien, los te laten en de wereld met een nieuwe blik te aanschouwen. Via nieuwe voeling met het veld en betrokkenheid bij de situatie als geheel leren we om ons hoogst haalbare potentieel te realiseren.

Als mensen vanuit dit nieuwe uitgangspunt beginnen te opereren, kristalliseert een nieuwe toekomstvisie uit. Al experimenterend wordt die toekomst verkend en uiteindelijk manifest als er resultaten worden bereikt, nieuwe praktijken worden ontwikkeld en nieuwe infrastructuren ontstaan.