Banner

Design Thinking sessies

Design thinking helpt om een heldere visie, nieuwe kansen en mogelijkheden te ontwikkelen in een gezamenlijk proces. Het is een methodiek gebaseerd op de principes van co-creatie en dialoog met mensen in de organisatie. Design thinking kan als werkwijze bij zoekconferenties worden ingezet, maar ook kleinschaliger, bijvoorbeeld in werkgroepen. Design thinking is een prachtige en creatieve methodiek om ideeën te genereren voor :

 • Ontwikkelen van nieuwe oplossingen;
 • Co-creëren van een nieuwe visie voor de organisatie of het gebied waar mensen samen leven en werken;
 • Aanboren van nieuwe markten;
 • Genereren en implementeren van nieuwe producten of diensten;
 • Ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen;
 • Verbeteren van de interne organisatie, werkuitvoering en -aansturing;
 • Meer doen met minder (kostenreductie).


Kenmerken van design thinking

 • Design thinking is interactief: verschillende mogelijke partijen kunnen erbij worden betrokken, zowel intern als extern.
 • Onze benadering van design thinking maakt gebruik van technieken die de creativiteit en inventiviteit van de deelnemers stimuleren.
 • Het doel is out of the box te denken, als randvoorwaarde voor nieuwe oplossingen. 
 • Het ontwerpproces leidt tot gedeeld probleemeigenaarschap, commitment en overeenstemming over de oplossing.
 • Ook de implementatievraag is essentieel onderdeel van het ontwerpproces. Een idee wordt immers pas een oplossing wanneer het werkt in de praktijk. 
 • De opbrengsten zijn een gedeelde visie en een aanpak die direct uitvoerbaar is.


Informatie aanvragen over design thinking

Wilt u graag meer weten over design thinking? Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag bij het vormgeven van uw zoekproces. Een definitieve aanpak kan in samenwerking worden uitgewerkt, al naar gelang uw specifieke wensen en eisen.