Banner

Procesbegeleiding bij dialoog

DialoogDialoog is een vorm van genereren van ideeën waarbij alle groepsleden hun mening naar voren kunnen brengen. De essentie is om op een open wijze alle meningen en ideeën aan bod te laten komen. Het doel is om tot inzichten te komen die individueel onbereikbaar zouden zijn en waaraan elk van de deelnemers commitment heeft.

Dialoog gaat uit van een uitwisselingsproces: iedereen neemt actief deel aan het samen genereren van gedachten, verklaringen en ideeën. Groepsleden wisselen perspectieven uit op situaties, met de bedoeling om hun standpunt aan te passen in het licht van de perspectieven van anderen. Elke deelnemer staat open voor de invloed en overtuigingen van de ander, en daarmee verschilt dialoog van argumenteren.

Dat betekent dat een dialoog meervoudig en pluralistisch van aard is. Door het uitwisselen van werkelijkheidsbeelden, standpunten, argumenten en ideeën beïnvloeden de opvattingen en houdingen van de deelnemers elkaar wederzijds en ontstaat een gezamenlijk stelsel van normen en waarden. In dialoog ontdoen mensen zich met andere woorden van geldende assumpties en gerichtheid op eigen belangen en gaan over tot gezamenlijk denken. De nadruk ligt op in interactie leren, evolueren, ruimte creëren en bewegen.

Procesinrichting voor dialoog

Dialoog is een bruikbare manier om om te gaan met de complexe veranderopgaven en dilemma's van de netwerkmaatschappij en de participatiemaatschappij. Maar het organiseren van een goede dialoog is niet altijd gemakkelijk. Vragen die opkomen bij het organiseren van dialoog zijn:

 • Hoe richt ik zo'n proces in (en moet ik het wel inrichten)?
 • Wie doen er mee en hoe krijgen we genoeg variëteit voor creativiteit?
 • Hoe krijgen we de verschillende werelden bij elkaar?
 • Hoe gaan we om met belangentegenstellingen en verschillen van mening?
 • Hoe verweef ik nieuwe ideeën met bestaand beleid?
 • Hoe zorgen we dat de dialoog constructief verloopt en tot mooie uitkomsten leidt?

Een goede procesinrichting voor dialoog vergroot het succes. Zo'n procesarchitectuur voor dialoog geeft zicht op:

 • De verschillende belanghebbenden die nodig zijn om tot succesvolle oplossingen te komen
 • Hun overtuigingen en de waarden en doelen die zij nastreven
 • Hoe zij zijn georganiseerd, hoe ze werken, wie de belangrijkste spelers zijn en wie er beslissingen nemen
 • Met wie ze samenwerken
 • Hoe deze kennis en sociale infrastructuur benut kan worden voor een effectief samenwerkingsproces
 • Waar risico's zitten en hoe daarmee om te gaan
 • Hoe het proces kan worden ingericht en hoe kan worden bijgestuurd waar en wanneer nodig


Voorbeelden van co-creatie en dialoog in netwerken uit onze praktijk

Hieronder kunt u doorklikken naar enkele dialoogprocessen in gebieden en in netwerken van organisaties uit onze praktijk. U vindt er ook publicaties die u kunnen helpen bij de inrichting van uw eigen dialoogproces. Wilt u ondersteuning bij de inrichting van uw dialoogproces of zoekt u iemand die dialoog kan faciliteren? Neem dan contact met ons op.

    • Keukentafelgesprekken over de toekomst van de landbouw
    • Dialoog rondom de inrichting van het landelijk gebied