Banner

Dr. Renate Werkman

Veranderkundige, procesbegeleider, onderzoeker


Renate Werkman

Renate is een veranderkundige, organisatiecoach en A&O psycholoog met veel ervaring in ontwikkelen van leerinterventies, organisatieonderzoek, dialoog en procesbegeleiding in leer- en veranderuitdagingen. Ze heeft een brede kennis van leren, veranderkunde en van integrale en vernieuwende aanpakken. Ze doet onderzoek naar veranderkundige en leervraagstukken en uitdagingen, geeft daar onderwijs over en publiceert en vertelt er regelmatig over. Maatschappelijke verandering, transitieprocessen en sociale innovatie interesseren haar in het bijzonder. In 2006 promoveerde ze op actieonderzoek naar de vraag waarom organisatie veranderingsprocessen vaak moeizaam verlopen en hoe het beter kan.

In haar werk en met haar netwerk helpt ze organisaties om te begrijpen waarom mensen doen zoals ze doen, waarom bepaalde vraagstukken ontstaan en waarom verandering stagneert. Ze geeft handvatten om tot verandering of verbetering te komen en vernieuwing te realiseren, faciliteert bij gezamenlijke zoekprocessen en helpt dialoogprocessen naar gedragen oplossingen.

Renate's CV


Werkervaring:

 • Mei 2019 - heden: MD-traject bij Omgevingsdienst Groningen
 • Juli 2017 - heden: Begeleiden medewerkersdialoog en doorontwikkeling cluster Ondersteuning gemeente Noordoostpolder
 • Juni 2017 - juni 2019: Projectleider voor de ontwikkeling van een nieuwe veranderkundige Masteropleiding, Academie voor Masters & Professional Courses, Haagse Hogeschool
 • September 2016 - juli 2017: Begeleidingstraject samenwerking bedrijfsvoering na fusie bij Cosis (zorginstelling)
 • December 2016 - mei 2017: Faciliteren van en bijdragen aan de Kritische Reflectie van de onderzoeksgroep Vitale Educatie, NHL Hogeschool
 • September 2016 - december 2016: Visiedialoog en onderzoek bij NHL Hogeschool
 • Augustus 2015 - december 2015: In dialoog ontwikkelen van een recreatiegebied middels werkateliers in Werkendam
 • Januari 2013 - heden: Functies als docent op het gebied van organisatieverandering, organisatiedynamiek en leiderschap bij diverse opleidingen, waaronder de Academie voor Arbeidswetenschappen, de master Organisatiecoaching (Academie voor Masters & Professional Courses Haagse Hogeschool), Hogeschool voor de Kunsten
 • Oktober 2010 - augustus 2015: Dialoog, workshops en onderzoeks- en adviestrajecten bij o.a.:
  -Ipse de Bruggen
  -Loading Systems International
  -Stichting Vughterstede
  -Rotterdamse Zorg
  -Gemeente Ede
  -ProRail Assetmanagement
  -ProRail Innovatie
  -Plurel
  -Movares
 • Januari 1999 - september 2010: Universitair Docent en promotieonderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam; daarna werkzaam bij de VU en de Wageningen Universiteit. Focus: organisatieverandering en interactiepatronen. Opdrachtgevers van onderzoek o.a.:
  • Noordelijke Friese Wouden
  • Raad voor het Landelijk Gebied
  • Ministerie van LNV
  • Politie Friesland
  • Politie Groningen
  • Stichting Rijnstad
  • RVS Verzekeringen
  • Loading Systems

Specialiteiten: systeemdenken en systeeminterventies, interactiepatronen herkennen en doorbreken, meervoudige en integrale perspectieven, dialoog en co-creatie, interventiekunde, onderwijs, onderwijsvernieuwing, onderzoeken, leren en veranderen.

Titel proefschrift: Werelden van Verschil (2006; over slagen en falen van veranderings- en vernieuwingsprocessen en de rol van interactiepatronen daarin)

Promotor: Prof. dr. Jaap J. Boonstra

Universiteit: Universiteit van Amsterdam

Contactgegevens Renate Werkman

e-mail

 
   [email protected]

telefoon icon

  
   0655374947