Banner

Vitale en wendbare organisaties

Tevreden werknemers niet per se productiever en vitaler

In Nederland zou 57 tot 80 procent van de werknemers tevreden zijn met het werk. Maar zijn tevreden werknemers nu ook productieve werknemers? Onderzoek ondersteunt die conclusie niet direct:

 • Er is een bescheiden correlatie tussen werktevredenheid en productiviteit. Onduidelijk is of werktevredenheid productiviteit beinvloedt of andersom.
 • Ook in de (bescheiden) relatie tussen werktevredenheid en verzuim is onduidelijk wat nu precies wat beinvloedt.
 • Werktevredenheid voorspelt wel verloop, maar is zeker niet de enige voorspeller van verloop.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek geeft dus geen handvatten voor productievere en meer betrokken werknemers of een lager verzuim.

motivatie, productiviteit, verzuim en verloop

Checklist vitale organisaties

Succesvolle organisaties scoren hoog op alle 8 kenmerken van vitale en wendbare organisaties (Acleion-model Vitale Organisaties):

Model Acleion vitale organisaties

 1. Ze hebben een duidelijke visie, weten waar ze naar toe willen
 2. Er is breed commitment aan de visie onder organisatieleden, als gevolg van open dialoog
 3. Ze kijken naar buiten en zoeken samenwerking met partners in partnerships
 4. Er is onder organisatieleden overzicht over de omgeving waarin zij opereren. Als gevolg daarvan gaan zij effectief om met concurrentie en ontwikkelingen in de omgeving en wordt organisatieontwikkeling als co-creatie tussen medewerkers en management mogelijk
 5. De plannen, diensten en producten sluiten goed aan bij vragen of problemen van klanten
 6. De werkprocessen en -systemen ondersteunen medewerkers bij het halen van doelen
 7. De wijze van leidinggeven stimuleert en steunt organisatieleden waar nodig
 8. De organisatie waardeert organisatieleden, investeert in medewerker vitaliteit, team- en talentontwikkeling en wil een aantrekkelijke werkgever zijn.

Meer over motivatie en productiviteit

Meer over onze organisatie vitaliteitsscan

           

Wat wij doen

Wij houden ons bezig met:

 • doen van onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van vitale en wendbare organisaties
 • procesbegeleiding bij de doorontwikkeling naar een vitale en wendbare organisatie

 

motivatie en beloning


De 3 belangrijkste motiverende factoren

Dit RSA-filmpje toont de 3 belangrijkste motiverende factoren:

 1. autonomie, zelfsturing in het werk motiveert
 2. meesterschap, het gevoel beter te worden in het werk motiveert
 3. het gevoel een zinvolle maatschappelijke bijdrage te leveren motiveert                      


Wat motiveert niet?

 • een hogere beloning (zoals geld). Dat motiveert alleen bij simpel, repetitief werk
 • mensen raken gedemotiveerd als de betaling te laag is                                  


Vitale organisaties worden gekenmerkt door goede en plezierige werkrelaties

Grootschalig onderzoek in de gezondheidszorg toont aan dat goede werkrelaties misschien wel de belangrijkste voorspellers zijn van productiviteit en succes in zorgpraktijken.

Wilt u de werkrelaties in uw eigen praktijk of organisatie tegen de lat leggen? De onderzoekers hebben daarvoor een handige checklist ontwikkeld (Engelstalig). 

Werkrelaties worden vaak verstoord door contraproductieve interactiepatronen. Klik hier voor handvatten om werkrelaties te verbeteren door interactiepatronen te veranderen.