Banner

Wijkgericht werken in een politieteam

Transitie politieteam naar wijkgericht werken

Een politieteam wenst zich ontwikkelen naar een vorm van wijkgericht werken. De eenheid bestaat uit 40 medewerkers, zowel politiemensen als stadswachten. De coördinerend leidinggevenden merken dat de capaciteit van het team opgaat aan een vrij beperkte groep overtreders. Ze kunnen weliswaar ter plekke iets aan de situatie doen, maar zijn onvoldoende toegerust om de vraagstukken blijvend aan te pakken. Samenwerking met maatschappelijke instellingen en profitorganisaties biedt mogelijkheden om de problemen blijvend en integraal te adresseren.

'Gedoe' bij de transitie naar wijkgericht werken

Het team start samen met de gemeente, 2 lokale woningbouwverenigingen, Stichting Welzijn, maatschappelijk werk en bureau Halt een netwerk. Contacten met uitbaters van horecabedrijven worden gezocht. Maar de transitie verloopt moeizaam en leidt tot veel 'gedoe':

 • Samenwerking met netwerkpartners komt moeilijk van de grond
 • Verschillende politiemedewerkers verzetten zich tegen de pilot en willen gewoon 'boeven vangen'
 • Specialistische diensten weigeren zich ondersteunend op te stellen
 • De regionale planning werkt niet mee
 • Het is onduidelijk of de regio het project wel genoeg ondersteunt


Transitie naar wijkgericht werken vlot trekken

Hoewel de landelijke planning moeilijk te beïnvloeden bleek, hielp een aantal interventies om de transitie naar wijkgericht werken vlot te trekken:

 • Verkennend onderzoek gaf zicht op de achtergronden van de problemen
 • Bespreking met verandermanagement bracht reflectie op de aanpak en ontwikkeling van een andere aanpak
 • In bijeenkomsten met het team werden spanningen tussen de leiding en team bespreekbaar gemaakt en opgelost
 • De door teamleiding ontwikkelde aanpak werd minder 'technisch' gemaakt
 • De visie van het team op het politiewerk in de toekomst werd geïncludeerd in de werkwijze ten behoeve van meer commitment
 • Uitwisseling met de districtschef hielp om het patroon waarin team- en districtsleiding elkaar gevangen hielden, te doorbreken
 • Een door netwerkpartners ervaren dwingende manier van omgaan met hen werd doorbroken met ontwikkeling van een nieuwe benadering gebaseerd op open dialoog.


Informatie over organisatieontwikkeling

Wilt u meer informatie? Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.