Banner

Gedragsverandering en simulatieonderzoek

Simulatieonderzoek2Wij deden verschillende studies naar gevaarlijk gedrag op spoorwegovergangen, onder andere middels analyse van beeldmateriaal. Daaruit werd onder meer duidelijk dat veel risicogedrag automatisch gedrag is:

Afbeelding: Screenshot simulatieomgeving

  • bepaalde kenmerken van spoorwegovergangen en hun omgeving hingen samen met het optreden van bepaalde soorten ongevallen. Andere kenmerken leken juist samen te hangen met laag risicogedrag en een lage ongevalskans.
  • om de veiligheid werkelijk te verbeteren, zijn er integrale maatregelen nodig die verder gaan dan alleen het gedrag van de weggebruiker

De resultaten uit het onderzoek zijn door ons benut om in samenwerking met Movares en de RuG een 3d-simulatieomgeving te ontwikkelen van veel voorkomende risicosituaties. Het doel van de simulatieomgeving was om de effectiviteit van maatregelen in deze risicosituaties concreet te testen op consequenties voor gedrag. Proefpersonen 'rijden', 'fietsen' of wandelen door deze omgeving en worden daar geconfronteerd met meerdere overwegen in zowel een landelijke als een bebouwde omgeving, en met zowel actief beveiligde als niet-actief beveiligde overwegen. Door (kleine) aanpassingen in de omgeving te maken kan worden gekeken hoe verkeersgedrag zo veilig mogelijk kan worden gemaakt.

Enkele eigenschappen maken deze simulatieomgeving in de spoorse context uniek

  • De simulator is gebaseerd op serious gaming, waardoor deze veel realistischer is dan andere tot nu toe in Europa ontwikkelde simulatoren. Proefpersonen worden niet alleen geconfronteerd met verschillende typen overwegen, maar zij handelen actief in de omgeving, rijden, lopen of fietsen een route waardoor ook gewenning en routine kan worden gesimuleerd, en worden geconfronteerd met verkeersgedrag van mede-weggebruikers en met wisselende omstandigheden. Gebruik van een 3d bril behoort tot de mogelijkheden en maakt de ervaring voor alle gebruikers nog levensechter. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het daadwerkelijk lopen (kan ook met een rollator) door de gesimuleerde omgeving.
  • Onderzoek met de simulatieomgeving is trans- en interdisciplinair van aard: de omgeving is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen academische en praktijkmensen en heeft als doel de eindgebruiker binnen te halen. De omgeving combineert kennis van serious gaming met kennis van psychologie en gedrag, verkeer, techniek en spoor tot een heel nieuw product.
  • De simulator kan kostenbesparend werken: de omgeving biedt de mogelijkheid om gedrag beïnvloedende maatregelen op effectiviteit te onderzoeken zonder dat daarvoor (dure) pilotopstellingen nodig zijn.
     

Screenshot simulatieopstelling 

Foto: simulatieopstelling

Informatie over simulatieonderzoek

Wilt u meer informatie over gedragsonderzoek middels simulatie? Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen