Banner

Maatschappelijke dialoog over de toekomst van de landbouw

Voor het Ministerie van Landbouw ondersteunden wij de maatschappelijke dialoog die in opdracht van het Ministerie werd gevoerd over de vermaatschappelijking van de landbouw. Ook ontwikkelden wij een dialoogmonitor. Doel was om te komen tot een effectieve dialoog over de toekomst van de landbouw in Nederland. We werkten met keukentafelgesprekken en toonden de dominante groepen in de dialoog, hun opvattingen en de beleidsdilemma's die daaruit ontstonden. Verder lieten we zien hoe de dialoog daardoor in een bepaalde richting werd gestuurd en hoe het beter kon.

Het project was aanleiding om te kiezen voor een andere aanpak waarin:

  • Het belang van aansluiting op variëteit voorop stond, bijvoorbeeld door participatie in bestaande, lokale fora, processen en waardediscussies.
  • De noodzaak om (zelf) variëteit te organiseren meer tot uitdrukking kwam, bijvoorbeeld door met (contextspecifieke) deelthema's te werken en bijpassende, overzichtelijke groepen deelnemers
  • Helder werd hoe verbindingen te organiseren tussen verschillende deelthema's en deelgroepen.
  • Kon worden gevarieerd en gespeeld met schaalniveaus: van lokaal niveau naar nationaal en Europees niveau en andersom
  • Helder werd hoe verbindingen tussen verschillende schaalniveaus en vliegwieleffecten te creëren 
  • Hoe variëteit in opvattingen en dilemma's bespreekbaar te maken en te benutten
  • Hoe de dialoog in te bedden in bredere politieke en maatschappelijke discussies

Publicaties over maatschappelijke dialoog

In de volgende publicaties kunt u meer lezen over het project en het advies. U vindt er handvatten voor de inrichting van dialoogprocessen en interventiemogelijkheden voor een effectiever procesverloop.

  • Werkman, R.A. en Brunt, D. (2011). Gebiedscommunicatie als cocreatie. Valkuilen en oplossingsrichtingen in de inrichting van gebiedsprocessen. Wolters Kluwer.
  • Werkman, R.A., Bruinsma, A. en Termeer, K. (2009). De maatschappelijke dialoog rondom de houtskoolschets en de vermaatschappelijking van de landbouw. Wageningen UR.

Informatie over maatschappelijke dialoog:

Wilt u meer informatie? Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.