Banner

Reductie van risicogedrag in de openbare ruimte

Voor ProRail deden wij enkele studies naar gevaarlijk gedrag op spoorwegovergangen, onder andere door camerabeelden systematisch te analyseren. Het probleem was dat als mensen onveilig een spoorwegovergang overstaken en daarvoor een boete kregen, dat slechts tijdelijk effect had. Zodra de controle weg was, keerde het risicogedrag weer terug. Andere maatregelen voor gedragsverandering, zoals een aftelsysteem dat mensen feedback gaf over de wachttijd, reduceerde het risicogedrag met maximaal 20 procent. Deze maatregelen beogen verandering te realiseren door mensen aan te spreken op hun bewuste, rationele handelen.

Veel risicogedrag is geautomatiseerd gedrag

Wij ontdekten dat een groot deel van het verkeersgedrag geautomatiseerd gedrag is:

  • specifieke kenmerken van spoorwegovergangen en hun omgeving bleken risicogedrag uit te lokken en andere ontmoedigen juist risicogedrag
  • mensen bleken 5 verschillende motieven te hebben om risicogedrag te vertonen die je niet met 1 maatregel kunt ondervangen
  • daarom leveren op rationeel handelen gebaseerde interventies slechts 20% reductie van risicogedrag op: ze laten andere motieven buiten beschouwing.
  • om de veiligheid werkelijk te verbeteren, zijn er integrale maatregelen nodig die verder gaan dan alleen het gedrag van de weggebruiker

Onze resultaten leverden concrete en toetsbare maatregelen op voor een veiliger inrichting van actief beveiligde spoorwegovergangen.

Samen met ingenieursbureau Movares en de RuG ontwikkelden wij vervolgens een 3d-simulatieomgeving. Daarin kunnen verschillende maatregelen uit ons onderzoek op hun effect getoetst worden.

Meer weten? Download hier een interview uit het ProRail-magazine 'Overweg'.

Informatie over gedragsonderzoek

Wij voeren graag gedragsonderzoek voor u uit. Een aanpak kan in samenwerking worden uitgewerkt, al naar gelang uw specifieke wensen en eisen. Wilt u graag meer informatie over gedragsonderzoek? Dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen.