Banner

Dialoog rondom het landelijk gebied

Voor de Raad Landelijk Gebied deden wij een project gericht op het vergroten van de kwaliteit en opbrengsten van maatschappelijke dialoog. Het project diende als achtergrondstudie voor het advies van de Raad voor het Landelijk Gebied aan de minister van LNV ten aanzien van toekomstige beleidsontwikkeling. De studie toonde aan dat het debat werd beheerst door moeilijk verenigbare opvattingen van een aantal groepen stakeholders. Dat vroeg om een andere aanpak van de dialoog.

Onze adviezen concentreerden zich op:

  • Hoe in dialoog te gaan zonder strak op inhoud te sturen en sterk afgebakende vragen te stellen
  • Hoe verschillende opvattingen zinvol en gedragen bij elkaar te brengen
  • Hoe in dialoog te werken met groepsindelingen om het proces beter hanteerbaar te maken
  • Hoe het proces op te splitsen en de thematiek te vereenvoudigen om onverenigbare conclusies te voorkomen
  • Hoe het proces om te draaien en zelf aan te sluiten bij bestaande lokale netwerken en fora
  • Hoe te intervenieren in zichzelf herhalende, vastlopende discussies en de richting van het gesprek te veranderen
  • Hoe om te gaan met gevoelige thema's die niemand bespreekbaar durft te maken


Publicaties over de dialoog rondom het landelijk gebied

In de volgende publicaties kunt u meer lezen over het onderzoek en de adviezen en vindt u verschillende handvatten voor nieuwe rollen van communicatieprofessionals die helpen om deze valkuilen te voorkomen of ruimte te creëren voor een effectiever procesverloop.

  • Werkman, R.A. en Brunt, D. (2011). Gebiedscommunicatie als cocreatie. Valkuilen en oplossingsrichtingen in de inrichting van gebiedsprocessen. Wolters Kluwer .
  • Werkman, R.A. en Termeer, K. (2007).  Het Nederlandse debat over landbouw, landschap en het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Wageningen UR.


Informatie over dialoog in gebiedsprocessen:

Wilt u meer informatie? Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.