Banner

Samenwerking

DialoogWaar mensen communiceren en samenwerken ontstaan spanningen. Vooral als het gaat om afdelings- of discipline-overstijgende samenwerking. Of als er werk overgedragen moet worden en mensen daarin van elkaar afhankelijk zijn. Mensen spreken ook niet altijd dezelfde taal. Daardoor kunnen hinderende interactiepatronen ontstaan en gaat er soms veel energie verloren.

Hoe organiseer je dan de samenwerking tussen al die verschillende mensen? Hoe ga je om met spanningen en verschillen van mening?
 Hoe zorg je dat de samenwerking constructief verloopt en tot mooie uitkomsten leidt?

Spanningen in werksystemen verkennen

In samenwerkingsvraagstukken onderzoeken wij samen met medewerkers en leidinggevenden waar en waarom de energie verloren gaat. Dat doen we door samen met hen te verkennen op welke momenten in het werkproces er spanningen ontstaan, hoe dat komt en wie daarbij hoe zijn betrokken in het hele werksysteem. Vervolgens ontwikkelen we samen met hen een aantal hele praktische leersituaties die aanleiding geven om problematiek te herkennen en te oefenen met het anders omgaan daarmee. Op die manier werken we op een gedragen manier samen aan nieuwe manieren om soepeler samen te werken.

Vanuit onze jarenlange ervaring in het onderwijs en in organisatieontwikkel- en verandertrajecten beschikken wij over een toolkit met methodieken die we al naar gelang de vraagstukken en het verloop van het leerproces kunnen inzetten. 

Contact

Meer informatie? Bel 0655374947 of mail naar [email protected].