Banner

Maatschappij 1.0, 2.0 en 3.0

eenrichting communicatieOnze maatschappij verandert snel. Er wordt steeds meer over maatschappij 3.0 gesproken, maar als er een maatschappij 3.0 is, moet er ook een maatschappij 2.0 en een maatschappij 1.0 zijn. Wat zijn nu precies de verschillen? En hoe handel je als organisatie of institutie volgens '3.0' principes?


Maatschappij 1.0

Maatschappij 1.0 reflecteert een hiërarchische samenleving waarin organisaties en instituties op traditionele manieren werken. Uitgangspunt is het zender-ontvanger model: degene met de meeste macht vertelt degene met de minste macht wat er moet gebeuren. Communiceren is daarbij  eenrichtingsverkeer, een informatiestroom die van de organisatie of persoon naar een andere persoon of andere organisatie gaat. Een reactie wordt niet terugverwacht of is niet gebruikelijk. Het zendmodel is dominant. De ontvanger, bijvoorbeeld een burger of cliënt of werknemer, is afhankelijk van de zender, bijvoorbeeld een overheid, zorginstelling of werkgever, en diens besluiten. Organisaties die volgens de principes van maatschappij 1.0 werken, worden wel bekritiseerd om een gebrek aan inlevingsvermogen en beleefd door burgers, cliënten of werknemers als "autistische organisatie".

Maatschappij 2.0

Maatschappij 2.0 is de opvolger van maatschappij 1.0 en kenmerkt de overgangsperiode van maatschappij 1.0 naar maatschappij 3.0. Kennis wordt via het internet steeds makkelijker toegankelijk en is niet langer voorbehouden aan experts. De patiënt onderwijst zichzelf en wordt mondiger in het contact met de dokter. Burgers accepteren niet meer alle beslissingen van de overheid maar verdiepen zich in de materie, verenigen zich en zoeken handelingsruimte. Organisaties en instituties merken steeds meer dat het oude hiërarchische model gaat wringen en tot weerstanden, demotivatie en gebrek aan draagvlak voor beslissingen leidt. Als gevolg daarvan wordt de kloof tussen instituties en burgers kleiner. Eenrichtingscommunicatie wordt vervangen voor een model waarin het mogelijk wordt om terug te reageren. Communicatie blijft in samenleving 2.0 echter verlopen via een zender-ontvanger model en er is nog geen sprake van werkelijk interactief contact.

Maatschappij 3.0

In maatschappij 3.0 verdwijnt het (strikte) onderscheid tussen instituties en burgers. In plaats daarvan ontstaat er een netwerksamenleving waarin organisaties, instituties en private actoren samen nieuwe informatie en oplossingen creëren voor een gedeeld doel. In maatschappij 3.0 wordt geaccepteerd dat de maatschappelijke vraagstukken waarmee we worden geconfronteerd nu eenmaal te ingewikkeld zijn om met een hiërachische aanpak aan te vliegen. Overheidsinstellingen kunnen het niet meer alleen. Ook wordt onderkend dat 'gewone' burgers kennisdragers zijn geworden en rechtmatig belanghebbenden zijn in de thema's die hen raken. Het denken is verschoven van hiërarchisch naar nonlineair en integraal complexiteits-, community en netwerkdenken. Co-creatie en dialoog zijn daarbij cruciaal. Betrokkenen creëren samen oplossingen in cocreatie en creativiteit en out-of-the-box denken zijn het uitgangspunt. Samenleving 3.0 is een samenleving waarin belanghebbenden rondom een thema elkaar opzoeken en inter- en transdisciplinaire partnerschappen sluiten. Keten- en netwerksamenwerking nemen een vlucht.

Mengvormen

De drie maatschappijvormen lijken hier separate vormen maar in de praktijk bestaan ze naast elkaar: veel instituties opereren nog volgens het hiërarchische 1.0 principe, terwijl andere al de slag hebben gemaakt naar een maatschappij 3.0. Ook binnen 1 organisatie zien we soms meerdere modellen gelijktijdig naast elkaar bestaan. Het verdienmodel is dan bijvoorbeeld gebaseerd op 3.0 principes, maar in het interne beleid wordt nog een 1.0 of 2.0 model gehanteerd.

Zie hier een filmpje over de verschillen tussen de 3 maatschappijvormen in de context van gebiedsontwikkeling

© Renate Werkman, augustus 2014