Banner

Procesbegeleiding bij gebiedsontwikkeling in co-creatie

GebiedsontwikkelingDe interesse in co-creatie van gebieden groeit, in aansluiting op de veranderende waarden in de (netwerk)maatschappij en de participatiemaatschappij. Bewoners en belangenorganisaties eisen een steeds belangrijker rol op: gebiedsontwikkeling nieuwe stijl of gebiedsontwikkeling 3.0. Als je bij zo'n nieuwe uitdaging fris met creatieve probleemoplossing kunt starten in een omgeving waarin nog alles open staat, dan liggen alle mogelijkheden open. Maar als bestaande waarden elkaar in de weg zitten, dan vraagt effectieve co-creatie van gebieden om een doordachte procesinrichting. De grote uitdaging voor de facilitator of procesbegeleider bij gebiedsontwikkeling is om verschillende (politieke en andere) belangen aan te voelen en bij elkaar te brengen, terwijl je tegelijkertijd een inspirerend proces realiseert.

Creatieve co-creatie methodieken

Er zijn veel verschillende inspirerende methodieken die ondersteunen bij het oplossen van een gebiedsvraagstuk op een creatieve en innovatieve manier in dialoog of co-creatie. Zie dit filmpje over gebiedsontwikkeling in co-creatie met een paar mooie voorbeelden van aanpakken. Een goede aanpak draagt bij aan het hele proces: het scherp krijgen van problemen, het bedenken van een variëteit aan innovatieve oplossingsrichtingen, het maken van gedragen keuzes en komen tot implementatie. Enkele leuke en inspirerende methodieken die wij wel gebruiken zijn:

  • Design thinking
  • Reverse brainstorming (omgekeerd brainstormen)
  • Mindhacks
  • het Simplex-proces
  • Mindmaps


Procesinrichting bij conflicterende waarden

Soms is creatieve probleemoplossing niet genoeg omdat je in gebiedsontwikkeling te maken hebt met gevestigde groepen mensen en bestaande waarden. Al die waarden en opvattingen zijn legitiem, maar het kan een hele uitdaging zijn om ze te verbinden. Dan is er meer nodig om gebiedsontwikkeling toch zoveel mogelijk te laten verlopen als een organisch proces. Want hoe breng je al die verschillende belangen constructief bijeen? En hoe ga je om met belangentegenstellingen en verschillen van mening?

Onderstaand model van Werkman en Brunt geeft handvatten voor vijf focusgebieden van procesbegeleiding bij gebiedsontwikkeling door de wereld van theater en dans als metafoor te gebruiken (bron: Werkman en Brunt 2011):

Tabel interventies in gebiedsontwikkeling

Taalgebruik is in dit proces cruciaal. Taal kan energie geven en mensen verbinden maar ook onmogelijkheden en patstellingen creëren. Daarom is het belangrijk voor het succes van gebiedsontwikkeling om het effect van taal aan te voelen en er mee te kunnen spelen.

Contact

Wij helpen u graag om gebiedsontwikkeling tot een inspirerend proces voor alle partijen te maken. Neem gerust contact met ons op.

Ondersteunende lectuur rond dialoog in gebiedsprocessen