Banner

Masterclass contraproductieve interactiepatronen herkennen en doorbreken

Masterclass contraproductieve interactiepatronen herkennen en doorbrekenLoopt jouw project of veranderproces ook vast in stroperige besluitvorming en ondoorzichtige overlegstructuren? Is samenwerking een onnodig moeizaam proces?

De oorzaak zijn meestal contraproductieve interactiepatronen die ongemerkt veel hinder en vertraging veroorzaken. Dat heeft de nodige gevolgen voor de oplevering van projecten, voor projectbudgetten en voor opdrachtgever-opdrachtnemer verhoudingen.

Patronen doorzien en versnelling bereiken is moeilijk, vooral als we zelf te veel onderdeel zijn van het patroon. Het lukt vaak niet om de afstand nemen die nodig is om te doorzien wat er gebeurt. Bovendien wijten we stroperigheid vaak ten onrechte aan abstracte, moeilijk grijpbare of moeilijk te beïnvloeden factoren, zoals weerbarstige besluitvormingsstructuren, overlegculturen of een gebrek aan slagvaardigheid. Maar in de praktijk wordt stroperige besluitvorming vrijwel altijd veroorzaakt door concrete en hanteerbare problematiek en verklaarbare actie-reactiepatronen. De kunst is om genoeg afstand te nemen om die dynamiek te doorzien en je strategie te bepalen.

Download de brochure

Masterclass besluitvorming bij projecten: patronen doorbreken en versnelling bereiken

Najaar 2015 gaat de masterclass besluitvorming bij projecten van start. De precieze data zullen zo snel mogelijk via deze website bekend gemaakt worden.

De masterclass is bedoeld voor beginnende en meer ervaren project- en programmamanagers die zich verder willen bekwamen in het effectief omgaan met onderstroomproblematiek en contraproductieve besluitvormingspatronen.

•    Werk aan het oplossen van de stroperigheid in je eigen project 
•    Leer hinderende patronen bij besluitvormingsprocessen herkennen en doorbreken
•    Krijg praktische handvatten om besluitvormingsprocessen te versoepelen en versnellen
•    Realiseer weer commitment en energie in projecten en programma's
•    Laat je inspireren door sprekende praktijkvoorbeelden

 aanmelden

Wil je meer informatie over de masterclass of op de hoogte gehouden worden? Stuur gerust een mail met je vraag naar [email protected].